Tokarka uniwersalna SPA 8 kontra tokarka Poręba TPK 90 A1

Tokarka uniwersalna SARO SPA 8 x 3000 (Zdjęcie 1) wyprodukowana w Rumunii przypomina swoją budową i zastosowaniem wyprodukowaną w Polsce przez FUM-PORĘBA tokarkę Poręba TPK 90 A1 (Zdjęcie 2). Przeznaczeniem obydwu maszyn jest głównie toczenie wzdłużne i poprzeczne, jednak przy użyciu specjalistycznego oprzyrządowania tokarki te mogą realizować dodatkowe operacje obróbcze takie jak frezowanie i szlifowanie.

Tokarka uniwersalna SARO SPA 8
Tokarka uniwersalna SARO SPA 8 x 3000mm
Tokarka uniwersalna Poręba TPK 90 A1
Zdjęcie 2. Tokarka uniwersalna Poręba TPK 90 A1 x 3000mm

Zarówno tokarka Poręba TPK 90 A1, jak i tokarka uniwersalna SARO SPA 8 mają sztywną budowę korpusu. Dzięki temu wyróżniają się dużym tłumieniem drgań i mogą wykonywać prace w trybie ciągłym. Zarówno tokarka Poręba TPK-90 A1 jak i SPA 8 posiadają wyjmowany mostek. Taka budowa sprawia, że obrabiarki te mogą wykonywać obróbkę również na krótkich detalach o dużej średnicy, przekraczającej średnicę przelotu nad łożem. Obie maszyny posiadają tzw. impulsowanie stosowane najczęściej podczas ustawiania detali i przy zmianie obrotów maszyny.

Wartą wspomnienia jest możliwość nacinania prze te tokarki uniwersalne nie tylko gwintów metrycznych, ale i calowych oraz modułowych. Zabiegi takie wykonuje się na tych samych kołach gitary maszyn, jedynie przy zmianie położenia jednej z dźwigni.
Jeśli chodzi o parametry techniczne, budowę i możliwości zastosowania tokarek: uniwersalnej SPA 8 i tokarki Poręba TPK 90 A1 należy podkreślić, że obrabiarki te mają dużo możliwości i zalet. Przy wadze obydwu maszyn ok. 6200 kg i gabarytach tokarki SPA 8×3000 5325x1510x1650 mm i tokarki Poręba TPK-90 A1 x 3000 5500x1750x1435 mm, maksymalna waga obrabianego w kłach detalu na tokarce SPA 8×3000 wynosi 2500 kg, a na tokarce Poręba TPK-90 A1 aż 6000 kg. Podczas obróbki detalu w kłach z jedną podtrzymką tutaj również lepiej wypada tokarka Poręba TPK-90 A1, ponieważ waga takiego obrabianego detalu może wynosić u niej nawet 7500 kg, przy wadze detalu dla tokarki SPA 8×3000 – 3500 kg. Podobnie, jeśli chodzi o maksymalną średnicę obrabianego elementu nad łożem. Dla tokarki Poręba parametr ten wynosi 930 mm, gdzie dla jej rumuńskiej konkurentki – 800 mm. Jeśli chodzi o maksymalną średnicę obrabianego elementu nad suportem tokarek, dla TPK-90 wynosi 630 mm, a dla tokarki SPA 8 średnica ta jest o 25 mm mniejsza. Maksymalna średnica obrabianego elementu w mostku jest również większa w przypadku tokarki Poręba TPK, wynosi o 140 mm więcej, niż w przypadku wynoszącej w tokarce SARO SPA średnicy 1060 mm.

Tokarka SPA 8 x 3000 prezentuje się lepiej w przypadku porównania jej z tokarką Poręba TPK-90 A1 pod względem zakresu prędkości obrotowych, bo zakres ten wynosi u niej 8-1250 1/min, przy prędkościach obrotowych tej drugiej – 7,1 – 710 1/min. Analogicznie rzecz się ma przy porównaniu liczby prędkości obrotowych, która jest również większa w tokarce SPA 8, wynosi 23, natomiast w tokarce TPK-90 A1 wynosi 21. Podobnie zresztą, jak prześwit wrzeciona o średnicy 110 mm w tokarce SPA, a 95 mm w TPK-90 A1. Identycznie w obu maszynach wynosi natomiast maksymalna długość obrabianego elementu w kłach – 3000 mm.

Wyposażenie tokarki SARO SPA 8
Zdjęcie 3. Wyposażenie tokarki SARO SPA 8
Wyposażenie tokarki Poręba TPK 90 A1
Zdjęcie 4. Wyposażenie tokarki Poręba TPK 90 A1

Podsumowując, zarówno tokarka Poręba TPK 90 A1, jak i tokarka uniwersalna SPA 8×3000 cieszą się sporym zainteresowaniem wśród nabywców obrabiarek do metalu. Spowodowane jest to faktem, że maszyny te znajdują zastosowanie zarówno przy produkcji średnioseryjnej, jak i wielkoseryjnej. Co więcej, dzięki dodatkowemu wyposażeniu (Zdjęcie 3 i 4) mogą one wykonywać zabiegi obróbcze kojarzone z innymi obrabiarkami, jak wiercenie, frezowanie czy też szlifowanie i gwintowanie. Dlatego warto wyposażyć tokarki w takie przyrządy, jak uchwyt nastawny czteroszczękowy, uchwyt samocentrujący trzyszczękowy, okular, półokular, różnego rodzaju kły i tuleje oraz oprzyrządowanie specjalne do frezowania i szlifowania co znacznie poszerzyć ich zastosowanie.