Młot kuźniczy resorowy MR 80A kontra młot pneumatyczny Glaser GSH 51

Młoty kuźnicze – to urządzenia, które przeznaczone są do różnego typu kucia. Przez kucie rozumiemy najczęściej wielokrotne uderzanie stempla lub bijaka w materiał, który leży na stole lub w matrycy. Kucie może podzielić na swobodne lub matrycowe. Kucie swobodne cechuje się tym, że materiał leży na stole czy też szabocie, a operator reguluje liczbę uderzeń bijaka i siłę i sam manewruje obrabianym elementem tak aby nadać mu zamierzony kształt. Kucie matrycowe to kucie precyzyjne z użyciem formy inaczej mówiąc matrycy. Kształt końcowego wyrobu przyjmuje ściśle określony kształt nadany przez stempel i matrycę. Uderzanie ma na celu zmianę pierwotnego kształtu obrabianego elementu, ale także często zmianę jego właściwości mechanicznych i fizycznych.

W zależności od metody podnoszenia bijaka, te maszyny można podzielić na mechaniczne, pneumatyczne parowe, hydrauliczne. Na rynku także występują maszyny stanowiące hybrydy czyli np. młoty o napędzie powietrzno-parowe. W tym artykule przedstawimy dwa młoty różnych typów, jeden z nich jest mechaniczny a w drugim zastosowano pneumatyczny układ napędowy. Oba młoty kuźnicze mają wysięgową konstrukcję korpusu. Pierwszym urządzeniem jest młot mechaniczny resorowy MR 80 A (zdjęcie 1 i 2), który był wyprodukowany przez Częstochowską Fabrykę Urządzeń Mechanicznych w Polsce. Najczęściej takie maszyny są wykorzystywane do produkcji cienkich odkuwek oraz detali o niewielkich wymiarach. Siła uzyskiwana jest z koła zamachowego, dźwigni i resora. Napęd stanowi prosty mimośród, do którego przymocowany jest resor. Siła koła zamachowego, poprzez resor umieszczony na dźwigni, przenoszona jest na bijak. Resor ma kilka funkcji: zabezpiecza przed przeciążeniem, zwiększa siłę i powoduje dogniatanie materiału. Drugim naszym urządzeniem jest młot pneumatyczny do kucia GLASER GSH 51 (zdjęcie 3 i 4), który został wyprodukowany w 1999 roku przez niemiecką firmę GLASER. Jest to firma, która powstała jeszcze w 1965 roku i po dziś dzień produkuje wysokiej jakości maszyny do obróbki metali. Młot pneumatyczny Glaser jest przeznaczony do różnego typu prac kuźniczych, głównie metodą kucia swobodnego. Nadaje się do formowania materiału płaskimi oraz ukształtowanymi bijakami, dziurkowania, zginania oraz cięcia elementów. W młocie pneumatycznym podnoszenie i opuszczanie bijaka wykonywane przez czynnik napędowy, którym jest sprężone powietrze. Skompresowane powietrze pod wysokim ciśnieniem napędza tłoczysko zakończone bijakiem. Rozważmy teraz parametry techniczne tych dwóch maszyn. Głównym parametrem charakteryzującym młoty jest masa bijaka. Ciężar części spadającej młota resorowego MR 80 A jest równy 86 kg, podczas, gdy młot pneumatyczny GLASER GSH 51 ma bijaka o masie 50 kg. Innym dość istotnym parametrem technicznym jest liczba uderzeń na minute, która jest w obu młotach prawie jednakowa i wynosi 250 uderzeń/min urządzenia polskiego producenta oraz 220 uderzeń/min młota, który był wyprodukowany w niemczech. Oba nasze młota do kuci są napędzane silnikiem elektrycznym o takiej samej mocy, która wynosi 5.5 KW. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócimy uwagę, to jest całkowita waga tych maszyn. Młot MR 80 A jest o dwa razy cięższy od młota GLASER GSH 51. Całkowity ciężar pierwszej maszyny jest równy 2520 kg oraz waga drugiej maszyny wynosi tylko 1100 kg.

Młot kuźniczy resorowy MR 80 A
Zdjęcie 1. Młot kuźniczy resorowy MR 80 A
Młot kuźniczy resorowy MR 80 A
Zdjęcie 2. Młot kuźniczy resorowy MR 80 A

 

Młot kuźniczy pneumatyczny GLASER GSH 51
Zdjęcie 3. Młot kuźniczy pneumatyczny GLASER GSH 51
Młot kuźniczy pneumatyczny GLASER GSH 51
Zdjęcie 4. Młot kuźniczy pneumatyczny GLASER GSH 51