Centra obróbcze CNC

Centra obróbcze CNC to nowoczesne, zautomatyzowane obrabiarki wyposażone w sterowanie numeryczne. Maszyny te stosowane są najczęściej podczas produkcji wielkoseryjnej i masowej. Ich programy sterowania umożliwiają zapamiętywanie wielu cykli pracy, dzięki czemu są one szybkie, ekonomiczne, ale przy tym również niezwykle precyzyjne. Cały proces obróbki może zostać zrealizowany podczas jednego zamocowania przedmiotu. Taka obróbka jest możliwa między innymi dzięki posiadaniu przez te urządzenia magazynu narzędzi, który podczas pracy automatycznie zmienia – według zaprogramowanej kolejności – narzędzia, niezbędne do wykonywania kolejnych czynności obróbkowych. Eliminuje to czas, który byłby potrzebny, przy zastosowaniu maszyn konwencjonalnych, na przeniesienie detalu na inną maszynę, zamocowanie go, każdorazową zmianę narzędzi i wszelkie pomiary. Centra frezarskie CNC dzięki zastosowaniu komputerowego sterowania dają całkiem nowe możliwości poprzez sterowanie wieloma osiami jednocześnie. Dzięki temu, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych trójwymiarowych kształtów np. obróbka form wtryskowych czy wykrojników.

Centra obróbcze CNC to uniwersalne urządzenia o szerokim zastosowaniu podczas wykonywania zabiegów obróbczych na przedmiotach metalowych. Często wyposażane są w nie fabryki i przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją szczegółowych elementów metalowych, o niejednorodnej, skomplikowanej konstrukcji. Decyduje o tym fakt, iż magazyn narzędzi tych obrabiarek pozwala na szybką, automatyczną wymianę kolejnych, różnorodnych narzędzi podczas wielu cyklów pracy maszyny, zastępując w ten sposób pracę kilku maszyn konwencjonalnych i ich operatorów.

Magazyn narzędzi - CENTRUM FREZERSKIE BAOMA VMC-1060
Magazyn narzędzi – CENTRUM FREZERSKIE CNC BAOMA VMC-1060
MAgazyn narzędzi - Centrum obróbcze CHIRON FZ 12 W MAGNUM HIGH SPEED
Magazyn narzędzi – Centrum obróbcze CHIRON FZ 12 W MAGNUM HIGH SPEED (magazyn narzędzi umieszczony w okół wrzeciona)

Istotna jest tutaj szybkość wykonywania tych czynności oraz precyzja z jaką zostają one wykonane – zdecydowanie większa niż podczas wykonania obróbki na kilku urządzeniach konwencjonalnych – dzięki wyposażonemu w nie sterowaniu cyfrowemu.