Młot kuźniczy resorowy MR 80A kontra młot pneumatyczny Glaser GSH 51

Młoty kuźnicze – to urządzenia, które przeznaczone są do różnego typu kucia. Przez kucie rozumiemy najczęściej wielokrotne uderzanie stempla lub bijaka w materiał, który leży na stole lub w matrycy. Kucie może podzielić na swobodne lub matrycowe. Kucie swobodne cechuje się tym, że materiał leży na stole czy też szabocie, a operator reguluje liczbę uderzeń bijaka i siłę i sam manewruje obrabianym elementem tak aby nadać mu zamierzony kształt. Kucie matrycowe to kucie precyzyjne z użyciem formy inaczej mówiąc matrycy. Kształt końcowego wyrobu przyjmuje ściśle określony kształt nadany przez stempel i matrycę. Uderzanie ma na celu zmianę pierwotnego kształtu obrabianego elementu, ale także często zmianę jego właściwości mechanicznych i fizycznych.